Brasse Specialen 2017

BISS 1 -2015

Jyvämäen Antimoni SB

 

VÄLKOMNA TILL INOFFICIELL RASUTSTÄLLNING

Lördagen den 26 augusti.

 

Plats: Stockholm Outdoor Exhibition Area, Märsta

Domare: Charlotta Mellin

 

Anmälningstid: Sista anmälnings- och betalningsdag är 11/8-17.

Medlemskap I Svenska Terrier Brasileiroklubben är obligatoriskt.

 

Önskar du bli medlem i Svenska Terrier Brasileiroklubben,

Betala in medlemsavgiften på: Postgiro 669949-0 el. Bankgiro 174-9266

Utlandsbetalningar:

BIC-kod: NDEASESS

IBAN-Nr: SE87 9500 0099 6042 0669 9490

 

Märk din betalning med namn. Maila in namn och adress till

medlem@terrierbrasileiroklubben.se

Vid betalning via internetbank,

ange ras, hundens namn, reg.nr, klass i meddelanderutan.

 

Anmälningsavgift:

Valpar/veteraner 150kr/15 euro

Övriga klasser: 250kr/25 euro

Vid anmälan av fler än 1 hund 150kr alt. 15 euro/hund.

 

 

Information: Utställnings- och tävlingskommittén,

e-post: tavling@terrierbrasileiroklubben.se