Specialen2017

RAS SPECIALEN 2017


En mycket trevlig dag, som gav mycket sol och många skratt! Enormt duktig och trevlig domare var Charlotta Mellin.

Ett stort tack till alla som sponsrade specialen!


Kontakta oss på


Svenska Terrier Brasileiroklubben

Therese Källman

Kantarellvägen 84

184 34 Åkersberga

Tel: 0706-333462

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se