Brassebladet

Den 20 mars 2014 skickades den allra första utgåvan av Brasse-bladet ut!

Ansvarig utgivare: Nina Rudebrand

 

Vill Du bidra med något till tidningen?

Maila på: brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

Vi i klubben bjuder alla på 2014 års och 2016 års första web-nummer, sedan måste man vara medlem i Svenska Terrier Brasileiroklubben för att kunna läsa de andra tidningarna 2014-2016. Klicka här för mer info!

Klicka på den tidning som du vill läsa:

 

 

2014 2016

 

 

 

 

 

 

 

.