Klubben

Rasklubben för terrier brasileiro är en ideell förening, som bland annat har till uppgift att främja aveln av och sprida information om rasen.

Klubben bildades av uppfödare och rasentusiaster 2013 och godkändes slutligen 2014 av Terrierklubben.

Rasklubben är ansluten till Svenska Terrierklubben som i sin tur är ansluten till huvudorganisationen SKK-Svenska Kennelklubben.

 

Är Du intresserad av föreningsarbete?

Känner Du någon som Du tycker vore lämplig, eller är Du själv intresserad?

Föreslå då gärna den eller de personerna, eller anmäl Ditt eget intresse, till oss .

 

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

 

Kom ihåg att det är alla medlemmar som för klubben framåt!

Var med och arbeta för våra gemensamma mål runt vår ras terrier brasileiro.