Klubben

STYRELSEN 2018


 

Ordförande

Helen Sjöholm

ordforande@terrierbrasileiroklubben.se

 

Vice ordförande

Linnea Linder

viceordforande@terrierbrasileiroklubben.se

Sekreterare

Therese Källman

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

 

Kassör/medlemsansvarig

Nina Rudenbrand

kassor@terrierbrasileiroklubben.se

 

Ledamot

Irja Hjort

ledamot@terrierbrasileiroklubben.se

 

Suppleanter

Christina Stenherden

suppleant1@terrierbrasileiroklubben.se

Rebecca Nordlander

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se

 

Valberedning 2018

Petra Wikholm Sammankallande

Therese Heinrichs

Karin Olofsson

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

 

Revisorer 2018

Amanda Olsson Cedervall Sammankallande

Kajsa Sommar

revisorer@terrierbrasileiroklubben.se

Kommitterer  • Aktivitetskommittén

 Frida Edqvist, Nina Rudenbrand

& Therese Källman


  • Avels- och uppfödarkommittén

styrelsen@terrierbrasileiroklubben.se


  • Utställnings- och tävlingskommittén

         Nina Rudebrand Smk & Helen Sjöholm

tavling@terrierbrasileiroklubben.se

 

  • Redaktionen för tidningen

Therese Källman

brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

 

  • Web

Helen Sjöholm

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

Brassebladet


Den 20 mars 2014 skickades den allra första utgåvan av Brasse-bladet ut!

Tidningen är sen 2014 webtidning.

Ansvarig utgivare: Helen Sjöholm

 Vill Du bidra med något till tidningen?

 Annons kostnad 100:- för medlemmar och 250 kr för kommersiell reklam. 

Maila på: brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

Manusstopp och utgivning:

Nr 1: Manusstopp 20/2, utgivning i slutet på mars.

Nr 2: Manusstopp 20/5, utgivning i slutet på juni.

Nr 3: Manusstopp 20/8, utgivning i slutet på september.

Nr 4: Manusstopp 13/11, utgivning strax innan jul.


NYFIKEN VAD SOM HÄNDER?


Är du nyfiken vad som händer, och vilka beslut styrelsen tar.

Mejla till sekreterare för att få ut klubbens protokoll.

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

Kontakta oss på


Svenska Terrier Brasileiroklubben

Therese Källman

 Kantarellvägen 84

184 34 Åkersberga

Tel: 0706-333462

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se