Klubben

STYRELSEN 2017

 

Ordförande

Nina Rudebrand

ordforande@terrierbrasileiroklubben.se

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare

Helen Sjöholm

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

Kassör

Vakant

kassor@terrierbrasileiroklubben.se

Ledamot

Linnea Linder

ledamot@terrierbrasileiroklubben.se

Suppleanter

Amanda Oscarsson

suppleant1@terrierbrasileiroklubben.se

Frida Edqvist

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se

Valberedning 2017

Therese Källman Sammankallande

Anneli Strand

Madeleine Kämpe

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

Kommitterer

 

  • Aktivitetskommittén

Frida Edqvist

 

  • Avels- och uppfödarkommittén
  • Utställnings- och tävlingskommittén

Nina Rudebrand Smk & Helen Sjöholm

  • Redaktionen för tidningen
  • Web

Brassebladet

 

Den 20 mars 2014 skickades den allra första utgåvan av Brasse-bladet ut!

Tidningen är sen 2014 webtidning.

Ansvarig utgivare: Nina Rudebrand

Vill Du bidra med något till tidningen?

Annons kostnad 100:- för medlemmar och 250 kr för kommersiell reklam.

Maila på: brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

Efter önskan av medlemar så kan man läsa här samandraget från styrelsen möten.

 

Sammandrag av beslut från styrelsemöte 1 16/2–2017

§1 Det beslutades att ordförande, sekreterare och kassör ska gå en föreningsteknik kurs som SKK anordnar i Solna den 13 maj.

§2 Svenska Terrier Brasileiroklubben har fått en inbjudan att medverka genom att komma och presentera sig på ett möte som SVTEK's föreningskommitté har 11 Mars i Sollentuna. Styrelsen beslutade att Nina Rudebrand och Annika Eriksson ska medverka.

§3 Till Terrierfullmäktige 2017 beslutades det att ordförande Nina Rudebrand ska medverka.

§4 Annika Eriksson och Christina Lund tackar JA till att sitta i Avelskommittén. AK ska prioritera RAS då den fortfarande inte inkommit till Terrierklubben och ligger kvar från förförra året. Annika föreslår att Anneli Strand ska sitta med i AK.

§5 Frida Edqvist, Annika Eriksson och Christina Lund tackar JA till att sitta i tävlingskommittén.

§6 Övriga frågor: Det har kommit in önskan från medlem på årsmötet att de vill att SKK registrerar de olika färgerna som Trefärgad brun, blå och isabella. Idag registreras endast Trefärgad svart. Frågan får lyftas till Terrierklubben genom en skrivelse.

Sekreterare Helen Sjöholm

Sammandrag av beslut från styrelsemöte 2 16/3–2017

§7 Ett beslut har tagits att Sverigelotterna ska lämnas till Svenska spel, för att få tillbaka lite pengar i klubbkassan.

§8 Det togs ett enhälligt beslutat att avsäga fortsatt samarbete med sponsorhuset.

Klubben ser över ev. klubbartiklar för inköp till shopen.

§9 Christina Lund & Frida Edqvist har avgått från Utställnings-och tävlingskommittén.

§10 RAS - Det togs ett beslut att AK ska skriva ihop skrivelsen till Terrierklubben angående rasfärgerna vid registrering av valpar/hundar.

§11 Övriga frågor: Therese Källman röstades in med ett enhälligt JA som klubbens nya redaktör.

Sekreterare Helen Sjöholm

Här hittar du klubbens stadgar.

STWK STADGAR

Kontakta oss på

 

Svenska Terrier Brasileiroklubben

Helen Sjöholm

Mercurivägen 7

269 72 Förslöv