Klubben

STYRELSEN 2019

 

Ordförande

Nina Rudebrand

ordforande@terrierbrasileiroklubben.se

 0707-666 111

Vice ordförande

Linnea Linder

viceordforande@terrierbrasileiroklubben.se

Sekreterare

Therese Källman

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

 

Kassör/medlemsansvarig

Therese Rudebrand

kassor@terrierbrasileiroklubben.se

 

Ledamot

Lena Riddarvinge

ledamot@terrierbrasileiroklubben.se

 

Suppleanter

Andrea Turander

suppleant1@terrierbrasileiroklubben.se

Annika Eriksson

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se

 

Valberedning

Helen Sjöholm Sammankallande

Sofia Westergren

Rebecca Nordlander

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

 

Revisorer 

Amanda Olsson Cedervall Sammankallande

Linda Olofsson

revisorer@terrierbrasileiroklubben.se


Kommitterer

 

 • Aktivitetskommittén 

Daniel Riddarvinge Smk, Annika Eriksson, Nina Rudenbrand , Lena Riddarvinge & Christina Lund

aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se

 

 • Avels- och uppfödarkommittén

styrelsen@terrierbrasileiroklubben.se

 

 • Utställnings- och tävlingskommittén

  Nina Rudebrand Smk , Helen Sjöholm ,
  Therese Källman, Daniel Riddarvinge & Annika Eriksson

  tavling@terrierbrasileiroklubben.se

   

  • Redaktionen för tidningen

  Therese Källman  
  brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

   

  • Web

  Helen Sjöholm webmaster@terrierbrasileiroklubben.se


  Brassebladet


  Den 20 mars 2014 skickades den allra första utgåvan av Brasse-bladet ut!

  Tidningen är sen 2014 webtidning.

  Ansvarig utgivare: Nina Rudebrand

  Vill Du bidra med något till tidningen?

  Annons kostnad 100:- för medlemmar och 250 kr för kommersiell reklam. 

  Maila på: brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

  Manusstopp och utgivning:

  Nr 1: Manusstopp 20/3, utgivning i slutet på mars.

  Nr 2: Manusstopp 20/5, utgivning i slutet på juni.

  Nr 3: Manusstopp 20/8, utgivning i slutet på september.

  Nr 4: Manusstopp 13/11, utgivning strax innan jul.


  NYFIKEN VAD SOM HÄNDER?


  Är du nyfiken vad som händer, och vilka beslut styrelsen tar.

  Mejla till sekreterare för att få ut klubbens protokoll.

  sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

  Protokoll från årsmöte 2019 

  Kontakta oss på


  Svenska Terrier Brasileiroklubben

  Therese Källman

  Kantarellvägen 84

  184 34 Åkersberga

  Tel: 0706-333462

  sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se