Klubben

STYRELSEN 2018

 

Ordförande

Helen Sjöholm

ordforande@terrierbrasileiroklubben.se

Vice ordförande

Linnea Linder

viceordforande@terrierbrasileiroklubben.se

Sekreterare

Therese Källman

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

Kassör/medlemsansvarig

Nina Rudenbrand

kassor@terrierbrasileiroklubben.se

Ledamot

Irja Hjort

ledamot@terrierbrasileiroklubben.se

Suppleanter

Christina Stenherden

suppleant1@terrierbrasileiroklubben.se

Rebecca Nordlander

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se

Valberedning 2018

Petra Wiklund Sammankallande

Therese Heinrichs

Karin Olofsson

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

 

Revisorer 2018

Amanda Olsson Cedervall Sammankallande

Kajsa Sommar

revisorer@terrierbrasileiroklubben.se

Kommitterer

 

  • Aktivitetskommittén

Frida Edqvist, Nina Rudenbrand

& Therese Källman

 

  • Avels- och uppfödarkommittén
  • Utställnings- och tävlingskommittén

Nina Rudebrand Smk & Helen Sjöholm

  • Redaktionen för tidningen
  • Web

Brassebladet

 

Den 20 mars 2014 skickades den allra första utgåvan av Brasse-bladet ut!

Tidningen är sen 2014 webtidning.

Ansvarig utgivare: Helen Sjöholm

Vill Du bidra med något till tidningen?

Annons kostnad 100:- för medlemmar och 250 kr för kommersiell reklam.

Maila på: brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

Manusstopp och utgivning:

Nr 1: Manusstopp 20/2, utgivning i slutet på mars.

Nr 2: Manusstopp 20/5, utgivning i slutet på juni.

Nr 3: Manusstopp 20/8, utgivning i slutet på september.

Nr 4: Manusstopp 13/11, utgivning strax innan jul.

 

NYFIKEN VAD SOM HÄNDER?

 

Är du nyfiken vad som händer, och vilka beslut styrelsen tar.

Mejla till sekreterare för att få ut klubbens protokoll.

Kontakta oss på

 

Svenska Terrier Brasileiroklubben

Therese Källman

Kantarellvägen 84

184 34 Åkersberga

Tel: 0706-333462