Medlemskap

MEDLEMSKAP

 

 

Som medlem är du välkommen att delta på våra aktiviteter som klubben anordnar och du får tidningen Brassebladet.

Medlemsavgifter 2017

Helbetalande 250 kr

Familjemedlem 125 kr

(boende på samma adress)

Gåvomedlemskap 125kr*

Utlandssmedlem 290kr

* Ska betalas av uppfödare inom 6månader från leverans som bjuder valpköpare på 1års medlemskap

Rullande medlemskap tillämpas, vilket innebär att det gäller ett år från inbetalningsdatum.

Betala in medlemsavgiften på

Postgiro 669949-0

Bankgiro 174-9266

Utlandsbetalning

IBAN- SE 87 9500 0099 6042 0669 9490

BIC - NDEASESS

Märk din betalning med namn.

Maila in namn och adress till

medlem@terrierbrasileiroklubben.se

Har du frågor om betalning kontakta vår kassör

kassor@terrierbrasileiroklubben.se

Svenska Terrier Brasileiroklubben

Kontakta oss på

 

Svenska Terrier Brasileiroklubben

Helen Sjöholm

Mercurivägen 7

269 72 Förslöv