Resultat

Årets Show Brasse

För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs att du sänder in :

 

Hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn samt vilken tävling/utställning det gäller.

SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till tävlingskommitten.

Samtliga SKK registrerade ägare till hund i Årets Show Brasse, Junior Brasse och Brasse Uppfödare skall ha varit

ägare samt medlem/medlemmar i Svenska Terrier Brasileiro Klubben

vid alla tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets Show Brasse.

Resultat kommer att kontrolleras på SKK Hunddata.

Inga resultat kommer publiceras för det ligger på SKK

 

Samtliga resultat ska skickas in på

tavling@terrierbrasileiroklubben.se

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa utställningsresultat under året 1/1-31/12 .

Om två hundar slutar på samma poäng så blir den som har minst antal utställningar högst placerad.

Alltid enbart den högsta poängen som gäller.

Tex. Cert/CACIB = CACIB poängen. Om hunden blir BIG eller BIS placerad är det den högsta poängen gäller.

För bekräftelse om officiell MPS status krävs en kopia på intyget.

 

Sista resultatet ska rapporteras senast 8 januari året därpå. Resultat som rapporteras efter den 8 januari

tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen till Årets Show Brasse.

 

Priser delas ut i samband med årsmötet varje år

Alla medlemmar är välkomna på mötet!

 

Poängmall för uträkning av Årets Show Brasse

Bäst I Rasen

10p + 1p per slagen hund i rasen

Bäst I Motsatt Kön

5p + 1p per slagen hund i samma kön

Bästa Hane/Bästa Tik 2

4p + 1p per slagen hund i samma kön

Bästa Hane/Bästa Tik 3

3p + 1p per slagen hund i samma kön

Bästa Hane/Bästa Tik 4

2p + 1p per slagen i samma kön

Vid SKK's & SVTEK's utställningar

SVTEK's BIS räknas som BIG

BIG 1

20

BIS 1

40

BIG 2

19

BIS 2

39

BIG 3

18

BIS 3

38

BIG 4

17

BIS 4

37

Extra poäng

CERT

2

CACIB

4

CHAMPIONAT

4

Nordisk V-titel (BIR, BIM, junior+veteran)

4

Svensk V-titel (BIR, BIM, junior+veteran)

4

Genomförd Ögonlysning/patellakoll samt MPS & MH/BPH

2 per genomförd aktivitet.

Poängmall för uträkning av årets Abetande Brasse

För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs att du sänder in :

 

Hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn samt vilken tävling/utställning det gäller.

SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till tävlingskommitten.

Samtliga SKK registrerade ägare till hund i arbetande brasse skall ha varit

ägare samt medlem/medlemmar i Svenska Terrier Brasileiro Klubben

vid alla tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets arbetande Brasse.

Resultat kommer att kontrolleras från SKK Hunddata och http://sbktavling.se

 

Samtliga resultat ska skickas in på

tavling@terrierbrasileiroklubben.se

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa tävlingresultat under året 1/1-31/12 .

Sista resultatet ska rapporteras senast 8 januari året därpå. Resultat som rapporteras efter den 8 januari

tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen till Årets Show Brasse.

 

Priser delas ut i samband med årsmötet varje år

Alla medlemmar är välkomna på mötet!

 

Poängmall

för uträkning av årets Arbetande TB

 

Lydnad

Godkänt

Uppflytt

2;a pris

1;a pris

Extrapoäng

Startklass

5

10

 

 

 

LK 1

 

 

5

10

 

LK 2

 

 

10

15

 

LK 3

 

 

15

20

 

Championat

 

 

 

 

10

Rallylydnad

70-89 poäng

90-99 poäng

100 poäng

Extrapoäng

Nybörjarklass

2

3

5

 

Fortsättningsklass

3

4

6

 

Avancerad klass

4

5

7

 

Mästarklass

5

6

8

 

RLD N-RLD M

 

 

 

5-7-9-11

Championat

 

 

 

20

Agility/Hoppklass

0,01-10 fel

Felfritt

Klass 1

5

10

Klass 2

10

15

Klass 3

20

25

 

 

 

Freestyle/Healwork to music

Uppflyttad

Cert

Klass 1

5

 

Klass 2

10

 

Klass 3

 

15

Bruks

Godkänt

Uppflyttad

Extra poäng

Apell

10

15

 

Lägre

15

20

 

Högre

20

25

 

Elit

30

 

 

Certpoäng

 

 

5

Certifikat

 

 

10

Championat

 

 

20

Viltspår

Godkänt

2;a pris

1;a pris

Extra poäng

Anlagsklass

5

 

 

 

Öppenklass

 

5

10

 

HP

 

 

 

5

Championat

 

 

 

5

Nose Work

83-94 poäng

95-100 poäng

0-3 fel

Godkänt DP

SEE

Diplom

NW 1

 

 

 

 

 

 

Eukalyptus

 

 

 

5p

 

 

TSM

10p

15p

5p

 

5p

5p

TEM

5p

10p

5p

 

5p

5p

NW 2

 

 

 

 

 

 

Lagerblad

 

 

 

5p

 

 

TSM

10p

15p

5p

 

5p

5p

TEM

5p

10p

5p

 

5p

5p

NW 3

 

 

 

 

 

 

Lavendel

 

 

 

5p

 

 

TSM

15p

20p

5p

 

5p

5p

TEM

10p

15p

5p

 

5p

5p

Extra poäng för mångfald & hälsotester

2 grenar

5

3 grenar

10

4 grenar

15

5 grenar

20

Genomförd Ögonlysning/patellakoll samt MPS & MH/BPH

2 per genomförd aktivitet