Uppfödare

TERRIER BRASILEIRO UPPFÖDARE


Uppfödare


Uppfödare anslutna till Svenska Terrier Brasileiro klubben


Kennlar presenterade på uppfödarlistan förbinder sig att följa nedanstående krav:

1.Medlemskap i Svenska Terrier Brasileiro klubben


2.Kennel registrerad i SKK, prefix


3.Betala medlemsavgiften första året för sina, inom Sverige boende, valpköpare. Observera att du som uppfödare betalar 125:- per valpköpare i medlemsavgift om du betalar in inom 3 mån efter valpens/hundens leverans. Därefter gäller ordinarie medlemsavgift.


4.För att återinträda krävs att man uppfyller ovanstående krav. Har kenneln tagits bort från listan p.g.a att valpköparmedlemskap inte blivit betalt, återinförs denne efter att medlemskap betalats in för samtliga, inom Sverige boende, valpköpare sedan kenneln togs bort.


Saknar du din kennel på listan eller är dina uppgifter felaktiga, kontakta medlemsansvarig: kassor@terrierbrasileiroklubben.se


Observera att du som kennelinnehavare själv ansvarar för att meddela eventuella adressändringar och andra uppgifter.


Kontakta oss på


Svenska Terrier Brasileiroklubben

Therese Källman

 Kantarellvägen 84

184 34 Åkersberga

Tel: 0706-333462

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se