Om Klubben

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben

STYRELSEN 2020/2021

 

Ordförande

Lena Riddarvinge

0702542969


Vice ordförande

Anneli Strand


Sekreterare

Annika Eriksson


Kassör & Medlemsansvarig

Christina Lund

 

Ledamöter

Tina Falck

Daniel Riddarvinge

Mikaela Hårdberg


Suppleanter

Vakant

Vakant

 

Valberedning 

Jill Lechleitner Sammankallande

Ulla Lundberg

Jörgen Eriksson

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

 

Revisorer 

Patric Eriksson 

Ann-Charlotte Feely

revisorer@terrierbrasileiroklubben.se

Kommittèer 2020/2021

 

Aktivitetskommittén 

Daniel Riddarvinge Sammankallande

Annika Eriksson

Lena Riddarvinge

Christina Lund

Carolin Nilsson

Mikaela Hårdberg

aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se

 

Utställnings- och tävlingskommittén

Annika Eriksson sammankallande

Lena Riddarvinge

Daniel Riddarvinge

Anneli Strand

Carolin Nilsson

Christina Lund

tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Marknad och kommunikationskommittén

Lena Riddarvinge sammankallande

Tina Falck

Annika Eriksson

Daniel Riddarvinge

Christina Lund

 

Webmaster

webmaster@terrierbrasileiroklubben.se


Övriga frågor samt Avelsfrågor

styrelsen@terrierbrasileiroklubben.se

Klubbens mötesprotokoll

Är du nyfiken vad styrelsen arbetar med och vilka beslut som tas?

Kontakta oss via länken nedan eller maila till sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se så skickar vi det till dig.