Om Klubben

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben

STYRELSEN 2020

 

Ordförande

Lena Riddarvinge

ordforande@terrierbrasileiroklubben.se

0702542969


Vice ordförande

Anneli Strand

viceordforande@terrierbrasileiroklubben.se


Sekreterare

Annika Eriksson

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se


Kassör & Medlemsansvarig

Christina Lund

kassor@terrierbrasileiroklubben.se

 

Ledamöter

Tina Falck

ledamot@terrierbrasileiroklubben.se

Daniel Riddarvinge

ledamot2@terrierbrasileiroklubben.se

Carina Fransson

ledamot3@terrierbrasileiroklubben.se


Suppleanter

Mikaela Hårdberg

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se

 

Valberedning 

Jill Lechleitner Sammankallande

Ulla Lundberg

Jörgen Eriksson

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

 

Revisorer 

Patric Eriksson 

Ann-Charlotte Feely

revisorer@terrierbrasileiroklubben.seKommittèer 2020

 

Aktivitetskommittén 

Daniel Riddarvinge Sammankallande

Annika Eriksson

Lena Riddarvinge

Christina Lund

Carolin Nilsson

Mikaela Hårdberg

aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se

 

Utställnings- och tävlingskommittén

Annika Eriksson sammankallande

Lena Riddarvinge

Daniel Riddarvinge

Anneli Strand

Carolin Nilsson

Christina Lund

tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Marknad och kommunikationskommittén

Lena Riddarvinge sammankallande

Tina Falck

Carina Fransson

Annika Eriksson

Daniel Riddarvinge

Christina Lund

 

Webmaster

webmaster@terrierbrasileiroklubben.se


Övriga frågor samt Avelsfrågor

styrelsen@terrierbrasileiroklubben.se


Klubbens mötesprotokoll

Är du nyfiken vad som händer, och vilka beslut styrelsen tar.

Mötesprotokoll hittar du enkelt på länken nedan.