Protokoll

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben

Här hittar du klubbens styrelseprotokoll för 2020

Nytt från 20200625:

Protokoll läggs upp efter att de blivit fastställda på nästkommande styrelsemöte, dvs ca en månad efter mötet.

Protokoll 2020

Styrelseprotokoll 6 20200806

Styrelseprotokoll 7 20200826

Styrelseprotokoll 8 20200930

Styrelseprotokoll 9 20201028

Styrelseprotokoll 10 20201125

Styrelseprotokoll 11 20201223