Uppfödare


Är du medlem i Svenska Terrier Brasileiro klubben och vill att din kennel finns med i uppfödarlistan skickar du in dina uppgifter till webmaster@terrierbrasileiroklubben.se

 

Kennlar presenterade på uppfödarlistan förbinder till nedanstående:

  1. Följa de regler, avtalsvillkor och avelsrekommendationer som faställts av Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben (SKK)

  2. Medlemskap i Svenska Terrier Brasileiroklubben 
  3. Registrerat Kennelnamn i SKK
  4. Bjuda valpköpare/fodervärdar på första året i rasklubben genom gåvomedlemskap, se här för mer information


 

Du som kennelinnehavare ansvarar själv för att meddela eventuella adressändringar och andra uppgifter till webmaster@terrierbrasileiroklubben.se.