Aktiviteter

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben

AKTIVITETER


Klubben anordnar olika typer av aktiviteter för sina medlemmar vilka listas i aktivtetskalendern nedan. 


Har du önskemål eller idéer om aktiviteter som du gärna ser att klubben anordnar?

Tveka inte att kontakta aktivitetskommittén på mejladressen aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se


Vill du läsa mer om olika hundsporter? Läs vidare här.

Aktivitetskalender 2021

Välkommen att besöka aktiviteter anordnade av brasse klubben, eller någon av våra medlemmar.


Mer information kommer var eftersom nya aktiviteter  planeras in.

Aktivitet

Datum

Plats

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

JuliAugusti
September
Oktober
November
December
Viktig information!


SKKs åtgärder mot covid-19


Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen


SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

 

Detta gäller från den 8 februari 2021.


  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.


Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 personer för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker kommer SKK att ta ett nytt beslut.


Detta innebär att Svenska Terrier Brasileiroklubben kommer anpassa eventuella aktiviteter under denna period. 


Läs mer på SKKs hemsida.