Årets Brasse

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben

Vi håller på och reviderar poängen för

både årets show och årets arbetande!

ÅRETS BRASSE

 

I anslutning till årsmötet delas pris ut till Årets utställningshund och Årets arbetande hund. Längre ner på denna sida finns information om regler för tävlingsåret samt hur poängen räknas fram. För att delta i tävlingen måste man vara medlem i Svenska Terrier Brasileiroklubben. 

Årets Show Brasse


För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs att du sänder in:

Hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn samt vilken tävling/utställning det gäller.

SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till tävlingskommitten. 

Samtliga SKK registrerade ägare till hund  skall ha varit ägare samt medlem/medlemmar i Svenska Terrier Brasileiro Klubben vid alla tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultat.

 

Resultat kommer att kontrolleras på SKK Hunddata. Inga resultat kommer publiceras förrän det ligger ute officiellt.

Samtliga resultat ska skickas in på tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa tävlingresultat under året 1/1-31/12. 


Om två hundar slutar på samma poäng så blir den som har minst antal utställningar högst placerad.

Alltid enbart den högsta poängen som gäller.

Tex. Cert/CACIB = CACIB poängen. Om hunden blir BIG eller BIS placerad är det den högsta poängen gäller.

För bekräftelse om officiell MPS status krävs en kopia på intyget. Den skickas in på tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa tävlingresultat under året 1/1-31/12. Sista resultatet ska rapporteras senast 8 januari året därpå.

De som medverkar på årets

RAS Special får 10 extra poäng!


Gäller ALLA medverkande hundar!

Även valpar samt hundar som ej har officiella utställningsresultat.

Årets Arbetande Brasse


För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs att du sänder in:

Hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn samt vilken tävling/utställning det gäller.

SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till tävlingskommitten.

Samtliga SKK registrerade ägare till hund i arbetande brasse skall ha varit ägare samt medlem/medlemmar i Svenska Terrier Brasileiro Klubben vid alla tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets arbetande Brasse.

 

Resultat kommer att kontrolleras från SKK Hunddata och http://sbktavling.se. 

Samtliga resultat ska skickas in på tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa tävlingresultat under året 1/1-31/12. 

 

Sista resultatet ska rapporteras senast 8 januari året därpå. Vid frågor kontaka tavling@terrierbrasileiroklubben.se