Årets Brasse

ÅRETS BRASSE

 

I anslutning till årsmötet delas pris ut till Årets utställningshund och Årets arbetande hund. Längre ner på denna sida finns information om regler för tävlingen samt hur poängen räknas fram. För att delta i tävlingen måste man vara medlem i Svenska Terrier Brasileiroklubben. 

Årets Show Brasse

 

Priser som utses

Årets Show Brasse

Årets Junior Brasse

Årets Veteran Brasse

Årets Brasse Uppfödare


Vem kan delta

Tävlingen för årets show brasse är öppen för alla Terrier Brasileiro hundar vars ägare är medlem i Svenska Terrier Brasileiroklubben och medlemsavgiften varit klubben tillhanda senast på dagen för utställningen.

Ägaren skall vara synlig på SKK Hunddata. De ägare som inte har hundens ägare synlig på SKKs hunddata måste skicka in ägarbevis till tävlingskommittén.


Hur tävlingen går till

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa utställningsresultat. För varje championat och vinnartitel får man tillgodoräkna extra poäng. De resultat som anges på SKKs hunddata räknas och beräknas efter kalenderår, 1 januari till 31 december.


Resultat kommer att kontrolleras på SKK Hunddata. 


Om två hundar slutar på samma poäng blir den som har minst antal utställningar högst placerad.


Poäng för hälsoundersökning rekommenderade av rasklubben ger extrapoäng. För bekräftelse om officiell MPS status krävs en kopia på intyget. Den skickas in på tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Inskickande av uppgifterna

Utställningsresultat tillsammans med hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn skickas in till tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Sista resultatet ska rapporteras senast 15 januari året därpå. När kalenderårets sista utställning rapporterats in till SKKs hunddata och resultaten sammanställts kommer vinnarna redovisas här på rasklubbens hemsida. 


Årets Arbetande Brasse


Priser som utses

Årets Agility Brasse

Årets Rallylydnad Brasse

Årets Viltspår Brasse

Årets Nosework Brasse

Årets Lydnad Brasse

Årets Freestyle/HTM Brasse

Årets Bruks Brasse


Vem kan delta

Tävlingen för årets arbetande brasse är öppen för alla Terrier Brasileiro hundar vars ägare är medlem i Svenska Terrier Brasileiroklubben och medlemsavgiften varit klubben tillhanda senast på dagen för tävlingstillfället.


Ägaren skall vara synlig på SKK Hunddata. De ägare som inte har hundens ägare synlig på SKKs hunddata måste skicka in ägarbevis till tävlingskommittén.


Hur tävlingen går till

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa tävlingsresultat. De resultat som anges på SKKs hunddata räknas och beräknas efter kalenderår, 1 januari till 31 december.


Resultat kommer att kontrolleras på SKK Hunddata och http://sbktavling.se


Inskickande av uppgifterna

Tävlingsresultat med hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn skickas in till tavling@terrierbrasileiroklubben.se


Sista resultatet ska rapporteras senast 15 januari året därpå. När kalenderårets sista utställning rapporterats in till SKKs hunddata och resultaten sammanställts kommer vinnarna redovisas här på rasklubbens hemsida.


Vid frågor kontaka tavling@terrierbrasileiroklubben.se