BPH

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben

BPH 2021
Beteende- och personlighets-beskrivning hund

När: Kommer efter årsskiftet

Plats: Nykvarn Hundhall

Vi hade bokat platser för klubbens medlemmar den 6 September 2020 och 3 Terrier Brasileiro genomförde BPH. Det var på Nykvarns Hundhall och vi hade supertur med vädret.


Vi planerar att ha BPH för rasen igen nu 2021, planen är att köra till sensommaren-hösten.


Vill man boka en plats redan nu så går det bra att mejla till aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se 

Vi behöver hundens registreringsnummer, stamtavlenamn, chipnummer samt ägarens uppgifter så som namn, adress, mobilnr och mailadress.


Väl mött!


Aktivitetskommittén 2020

STBK

Vad är BPH (Beteende- och personlighets-beskrivning hund)? 


Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.


Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på!

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. 


BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.

 Klubben anordnar ett BPH tillfälle för sina medlemmar under 2021. Men vad är BPH bra för? 


Intresset för hundars mentalitet har ökat starkt de senaste åren. Allt fler uppfödare inser vikten av att producera valpar som fungerar bra i sitt sociala sammanhang och varken har utpräglade rädslor eller är aggressiva. Detta är angeläget, inte minst ur djurskyddssynpunkt. För hundägare i allmänhet är det naturligtvis viktigt att den fyrbenta familjemedlemmen är harmonisk och trevlig. 


Det är till god hjälp för hunduppfödare, specialklubbar, rasklubbar och hundägare att ha ett verktyg för att beskriva mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. Genom ett välplanerat arbete kan aveln då styras i den riktning vi vill.


För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.


Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera de individer som utmärker sig positivt och har de egenskaper vi vill se hos våra hundar. BPH ska ge en basinformation som sedan kan byggas på med rasspecifika tester, funktionsprov eller beskrivningar.


Att beskriva mentalitet har alltid ett värde. Det gäller både i de fall man vill försäkra sig om att bevara den goda mentaliteten hos en hundras eller om avsikten är att påverka, kanske förbättra, vissa mentala egenskaper.


Rasklubbens mål - 200 BPH-beskrivna individer.


När rasen uppnår 200 BPH-beskrivna individer får rasklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning. Den innehåller massor av information, exempelvis lekfullhet, socialitet, rädsla och hotfullhet. Den är värdefulla för klubbens arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Men är även spännande för den enskilda hundägaren att ta del av. 


Idag har rasen Terrier Brasilerio 24 BPH-beskrivna individer vilket innebär att vi har 176 BPH-beskrivningar kvar innan vi uppnår målet. 


Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just vår ras egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.