RASSPECIAL

BrasseSpecialen 2023 INSTÄLLD

Svenska Terrier Brasileiroklubben har tyvärr fått ta det tråkiga beslutet att ställa in

Terrier Brasileiro Specialen 2023.


Detta PGA för få anmälningar.
Vi hoppas på medlemmarnas förståelse och återkommer 2024 då klubben firar 10års jubileum!