Klubben

STYRELSEN 2019

 

Ordförande

Nina Rudebrand

ordforande@terrierbrasileiroklubben.se

 0707-666 111

Vice ordförande

Linnea Linder

viceordforande@terrierbrasileiroklubben.se

Sekreterare

Therese Källman

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

 

Kassör/medlemsansvarig

Therese Rudebrand
kassor@terrierbrasileiroklubben.se

 

Ledamot

Lena Riddarvinge

ledamot@terrierbrasileiroklubben.se

 

Suppleanter

Andrea Turander

suppleant1@terrierbrasileiroklubben.se

Annika Eriksson

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se

 

Valberedning

Helen Sjöholm Sammankallande

Sofia Westergren

Rebecca Nordlander

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

 

Revisorer 

Amanda Olsson Cedervall Sammankallande

Linda Olofsson

revisorer@terrierbrasileiroklubben.se


Kommitterer

 

  • Aktivitetskommittén 

Daniel Riddarvinge Smk, Annika Eriksson, Nina Rudenbrand , Lena Riddarvinge & Christina Lund

aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se

 

  • Avels- och uppfödarkommittén

styrelsen@terrierbrasileiroklubben.se

 

  • Utställnings- och tävlingskommittén

Nina Rudebrand Smk , Helen Sjöholm ,Therese Källman
& Daniel Riddarvinge & Annika Eriksson

tavling@terrierbrasileiroklubben.se

 

  • Redaktionen för tidningen

Therese Källman  
brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

 

  • Web

Helen Sjöholm webmaster@terrierbrasileiroklubben.se


Brassebladet


Den 20 mars 2014 skickades den allra första utgåvan av Brasse-bladet ut!

Tidningen är sen 2014 webtidning.

Ansvarig utgivare: Nina Rudebrand

Vill Du bidra med något till tidningen?

Annons kostnad 100:- för medlemmar och 250 kr för kommersiell reklam. 

Maila på: brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

Manusstopp och utgivning:

Nr 1: Manusstopp 20/3, utgivning i slutet på mars.

Nr 2: Manusstopp 20/5, utgivning i slutet på juni.

Nr 3: Manusstopp 20/8, utgivning i slutet på september.

Nr 4: Manusstopp 13/11, utgivning strax innan jul.


NYFIKEN VAD SOM HÄNDER?


Är du nyfiken vad som händer, och vilka beslut styrelsen tar.

Mejla till sekreterare för att få ut klubbens protokoll.

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se

Protokoll från årsmöte 2019 

Kontakta oss på


Svenska Terrier Brasileiroklubben

Therese Källman

Kantarellvägen 84

184 34 Åkersberga

Tel: 0706-333462

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se