Medlemskap

 MEDLEMSKAP

 

 

Som medlem är du välkommen att delta på våra aktiviteter som klubben anordnar och du får tidningen Brassebladet.

 

Medlemsavgifter 2019

 

Helbetalande 250 kr

Familjemedlem 125 kr

(boende på samma adress)

Gåvomedlemskap 125kr*

Utlandssmedlem 290kr

 

* Ska betalas av uppfödare inom 3 månader från leverans som bjuder valpköpare på 1års medlemskap

 

Rullande medlemskap tillämpas, vilket innebär att det gäller ett år från inbetalningsdatum.

 

Betala in medlemsavgiften på

 

Postgiro 669949-0

Bankgiro 174-9266

 

Utlandsbetalning

IBAN- SE 87 9500 0099 6042 0669 9490

BIC - NDEASESS

 

Märk din betalning med namn.

Maila in namn och  adress till

kassor@terrierbrasileiroklubben.se

 

 

 

Svenska Terrier Brasileiroklubben

Kontakta oss på


Svenska Terrier Brasileiroklubben

Therese Källman

Kantarellvägen 84

184 34 Åkersberga

Tel: 0706-333462

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se