Resultat

 Årets Show Brasse

 

För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs att du sänder in :

 

Hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn samt vilken tävling/utställning det gäller.

SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till tävlingskommitten.

Samtliga SKK registrerade ägare till hund  skall ha varit ägare samt medlem/medlemmar i Svenska Terrier Brasileiro Klubben

vid alla tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultat.

 

Resultat kommer att kontrolleras på SKK Hunddata.

Inga resultat kommer publiceras för det ligger på SKK

 

Samtliga resultat ska skickas in på

tavling@terrierbrasileiroklubben.se

 

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa utställningsresultat under året 1/1-31/12 .

 Om två hundar slutar på samma poäng så blir den som har minst antal utställningar högst placerad.

Alltid enbart den högsta poängen som gäller.

Tex. Cert/CACIB = CACIB poängen. Om hunden blir BIG eller BIS placerad är det den högsta poängen gäller.

För bekräftelse om officiell MPS status krävs en kopia på intyget.

 

Sista resultatet ska rapporteras senast 8 januari året därpå. Resultat som rapporteras efter den 8 januari

tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen.

 

Priser delas ut i samband med årsmötet varje år.

POÄNGMALL FINNS HÄR

BLANKETT FÖR IFYLLNAD AV POÄNG

De som medverkar på årets Brasse special 2019 får 10 extra poäng !

Gäller ALLA medverkande hundar!

VÄLKOMMEN TILL


SVENSKA TERRIER BRASILEIRO KLUBBEN

NYHET!

Nu finns det en blankett att fylla i när man vill

vara med och tävla om årets show TB! 

 

HÄR!!
Poängmall för uträkning av årets Abetande Brasse


För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat behövs att du sänder in :

 

Hundens fullständiga namn, registrerings nummer, ägarens namn samt vilken tävling/utställning det gäller.

SKK-registrerade ägaren/ägarna skall vara synlig i SKK Hunddata. Annars skall ägarbevis skickas in till tävlingskommitten.

Samtliga SKK registrerade ägare till hund i arbetande brasse skall ha varit

ägare samt medlem/medlemmar i Svenska Terrier Brasileiro Klubben

vid alla tävlingstillfällen som är poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets arbetande Brasse.

 

Resultat kommer att kontrolleras från SKK Hunddata och http://sbktavling.se

 

Samtliga resultat ska skickas in på

tavling@terrierbrasileiroklubben.se

 

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa tävlingresultat under året 1/1-31/12 .

 

 

Sista resultatet ska rapporteras senast 8 januari året därpå. Resultat som rapporteras efter den 8 januari

tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen till Årets arbetande Brasse.

 

Priser delas ut i samband med årsmötet varje år

Alla medlemmar är välkomna på mötet!


POÄNGMALL FINNS HÄR

Kontakta oss på


Svenska Terrier Brasileiroklubben

Therese Källman

Kantarellvägen 84

184 34 Åkersberga

Tel: 0706-333462

sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se