Poängräkning Showbrasse

POÄNGRÄKNING 

ÅRETS SHOW BRASSE
(Uppdaterade 20230330, publicerade 20230422)

HUNDUTSTÄLLNING

Rapportera in dina fem (5) bästa resultat under året och eventuella championat samt vinnartitlar under året fr.o.m 1/1 t.o.m 31/12. Alla startar på noll! (endast hälsoresultat/BPH tillgodoräknas)

Priser utses till:

  • Årets Show Brasse 
  • Årets Veteran Brasse
  • Årets Junior Brasse
  • Årets Uppfödare (sammanräknas med årets arbetande)

 

De fem bästa utställningsresultaten för deltagande hund räknas (har du exempelvis ställt ut på sju utställningar räknas alltså dina fem bästa resultat). 


Utöver officiella resultat och titlar får deltagande i STBK Ras Special 30 poäng.


Poäng beräknas efter kalenderår, 1 januari till 31 december.


SvTek håller nationella utställningar för raser i grupp 3. Därför motsvarar en BIS-final på dessa utställningar en Grupp-final på en utställning för alla raser.


POÄNG

BIR = 25p + 1p för varje slagen hund

BIM = 20p + 1p för varje slagen hund i samma kön

 

Cert = 5p

CACIB = 5p (gäller även Junior / Veteran CACIB)

Nordic Show Cert= 5p

Championat = 20p

Vinnartitel =20p

 

BH/BT 2 = 15p + 1p för varje slagen hund i samma kön

BH/BT 3 = 10p + 1p för varje slagen hund i samma kön                    

BH/BT 4 = 5p + 1p för varje slagen hund i samma kön

 

Best in Group (SKK / SvTek)                        

BIG 1 /BIS 1  =20 p                                      

BIG 2 /BIS 2 =16p

BIG 3 /BIS 3 =12p

BIG 4 /BIS 4  10p

 

Best in Show

BIS 1 = 25p

BIS 2 =20p

BIS 3 =15p

BIS 4 =10p

 

Extra poäng (som tillgodoräknas varje år, gäller både show och arbetande)

BPH / MH = 10p (Får endast tillgodoräkna sig antingen BPH eller MH)

MPS = 10p (bifoga test-resultat på hund alt båda föräldrarnas)

Ögon = 10p

Patella = 10p

Rasspecial = 20p (gällande år)

Poäng för championat/titel räknas under gällande år (1/1 – 31/12) och skall vara registrerat på SKK (championat/tiltlar som inte är tagna under gällande år tillgodoräknas ej)

 

Championat / titlar som räknas är inom Norden, endast EDS samt WDS räknas utanför Norden!

 

(Gällande titlar)

WDS-vinnare, WDS junior vinnare, WDS-veteran vinnare

EDS-vinnare, EDS-junior vinnare, EDS-veteran vinnare

Vinnartitlar inom Norden (som finns registrerat hos SKK)

 

(Gällande Championat)

Championat inom det nordiska länderna

Nordic Show Champion

C.I.B (International Beauty Champion)

 

Poängen beräknas på hundens fem (5) bästa utställningsresultat i Sverige (championat/titlar inom Norden, samt EDS/WDS) under listans gällande år, 1/1-31/12. (OBS! Du själv ansvarar för att mejla in hundens 5 bästa resultat).


För att få en fullständig redovisning för din hunds resultat ska du mejla följande till tavling@terrierbrasileiroklubben.se
 
Hundens fullständiga namn,
registreringsnummer,
ägarens namn och medlemsnummer.
Du ansvarar själv över att skicka in samtliga 5 bästa resultat som du vill tillgodoräkna på årets show-lista. Skriv datum och plats för utställningen.

Resultat kontrolleras på SKK hunddata!

Sista resultatet ska rapporteras in senast 8/1 året efter listan avser (tex årets resultat till showlistan 2023 skall vara inskickat senats 8/1-2024). Resultat som rapporteras efter 8/1 tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen till Årets Show Brasse.

SKK-registrerade ägaren/ägarna till hund i Årets Show Brasse ska vara medlem/medlemmar i STBK vid samtliga tävlingstillfällen som är poänggivande samt vidfastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets Show Brasse. SKK-registrerade ägaren/ägarna ska vara synlig i SKK Hunddata.
Annars ska giltigt SKK-ägarbevis skickas in till tavling@terrierbrasileiroklubben.se

Om två hundar slutar på samma poäng så blir den hund som har totalt minst antal utställningar högst placerad. Om hundarna fortfarande ligger på samma poäng så blir den hund som vunnit över flest hundar högst placerad.