RASENS HISTORIA

RASENS HISTORIA

HISTORIA

Det sägs att hundar av terriertyp reste med handelsskepp över atlanten redan på 1600-talet. Hundarna användes som råttjägare på skeppen och även till att vakta handelsvarorna i hamnarna. En del av hundarna blev kvar i det nya landet och korsades där med inhemska brasilianska hundar. Senare i slutet av 1800-talen och början av 1900-talen studerade unga brasilianare vid universitet i Europa, särskilt i Frankrike och England. Dessa unga människor återvände ofta som gifta och deras fruar hade med sig hundar av terriertyp. Hundarna anpassade sig till gårdslivet och korsades där med lokala små gårdshundar, således tog en ny ras form vars utseende etablerades under några generationer. I och med utvecklingen av storstäder lockades jordbrukarna med sina familjer att flytta in till städerna, därmed fick den lilla hunden genomgå ännu en miljöförändring.

Terrier brasileiro kallas i sitt hemland för Fox Paulistinha som betyder ”den lilla räven från São Paulo”, staden har spelat en stor roll i rasens historia. Det var i São Paulo som aveln av terrier brasileiro var mest koncentrerad och kallas därför för rasens hemstad. Andra betydelsefulla områden är Rio de Janeiro norr om São Paulo och Rio Grande do Sul i södra Brasilien.


Rasens mest kända individ är hanhunden Pinguim do Taboao. Multichampion och den första i rasen att erhålla världsvinnartiteln, det var i Wien 1996. Hundfodermärket Pedigree använde honom i sin reklam och han var porträtterad på deras foderpåsar. 1998 fanns hans avbild även på frimärke i Brasilien. Hans exponering i media har troligtvis varit en bidragande faktor till att rasens popularitet ökade på 1990-talet.


I Brasilien är rasens stambok ännu öppen vilket innebär att hundar som är rastypiska kan mönstras in och godkännas som en terrier brasileiro. Tre exteriördomare bedömer om hundens exteriör motsvarar rasstandarden och skriver ett utlåtande om godkännande eller avvisande. Varje år mönstras ett antal hundar in i Brasilien.


Till Europa kom de första terrier brasileiro 1996, Chiquita do Taboao och Dado Taboao importerades från Brasilien till Finland som är det land efter Brasilien med flest antal registrerade individer. Sveriges första terrier brasileiro importerades från grannlandet Finland 2007. Danmark och Norges första import var 2009..