GDPR

Integritetspolicy Behandling av personuppgifter på Svenska terrier brasileiroklubben 7 juni 2018.


För Svenska terrier brasileiroklubben är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.


Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom klubbens verksamhet är kassören personuppgiftsansvarig. Aktuella kontaktuppgifter till denna finns alltid på klubbens hemsida.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter i vårt medlemskapsregister. Vi sparar också de bilder du har valt att skicka in till oss, både till hemsidan och till vår webtidning.


Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera den tjänst som du betalar för via medlemskapet.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Väljer du att inte betala in för ännu ett år som medlem kommer vi att radera dina personuppgifter i vårt medlemsregister efter ett år.


Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter eller återkalla ett lämnat samtycke.


Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.


Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta kassören som är ansvarig för personuppgiftsfrågor, se kontaktuppgifter på vår hemsida www.terrierbrasileiroklubben.se