KOMMITTÉER

KLUBBENS KOMMITTÉER

Vi är ständigt i behov av positiva, energifyllda medlemmar som brinner för gemenskap och sprida glädje i vår ras.

Vill du vara en del av någon av våra kommitteér så tveka inte att ta kontakt med någon av oss. Klubben behöver dig!

AKTIVITETSOMBUD

Sofia Westergren
Therese Källman
Andrea Turander

Linda Olofsson


E-postadress för aktiviteter
aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se

 

UTSTÄLLNINGS- & TÄVLINGSKOMMITTÉN

Therese Rudebrand sammankallande
Annika Eriksson

Nina Rudebrand


e-postadress för tävlingar & utställning samt regler Årets Show & Arbetande

tavling@terrierbrasileiroklubben.se

 

WEBMASTER

webmaster@terrierbrasileiroklubben.se

FÖR ALLA FRÅGOR RÖRANDE HEMSIDAN


BRASSEBLADET

brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

HIT KAN DU MEJLA OM DU VILL HA MED NÅGOT I TIDNINGEN

Manusstopp 2024

1 mars

1 maj

1 augusti

1 november

Viktig information när du bidrar till tidningen


ÖVRIGA FRÅGOR

info@terrierbrasileiroklubben.se