KOMMITTÉER

KLUBBENS KOMMITTÉER

AKTIVITETSKOMMITTÉN

Malin Eriksson sammankallande

Maria Näslund
Andrea Turander

Christina Lund

Annika Östberg


E-postadress för aktivitetskommittén är aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se

 

UTSTÄLLNINGS- & TÄVLINGSKOMMITTÉN

Therese Rudebrand sammankallande
Alexandra Bengtsdotter

Nina Rudebrand


e-postadress ör tävlings- & utställning är tavling@terrierbrasileiroklubben.se

 

WEBMASTER

webmaster@terrierbrasileiroklubben.se

FÖR ALLA FRÅGOR RÖRANDE HEMSIDAN


BRASSEBLADET

brassebladet@terrierbrasileiroklubben.se

HIT KAN DU MEJLA OM DU VILL HA MED NÅGOT I TIDNINGEN


ÖVRIGA FRÅGOR

info@terrierbrasileiroklubben.se

Vi är ständigt i behov av positiva, energifyllda medlemmar som brinner för gemenskap och sprida glädje. Vill du vara en del av någon av våra kommitteér så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi behöver dig!