Startsida

Officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben

ZcorpanGimo2
81
TBevafram
Zid2
2.4 IMG_0616-1
130
RAS standard bild
13320380_1159159127480175_2480578029912051513_o
Bild Artikel 3. Rasmonter
1.5 IMG_5897-1
6
mhtb
39
8.1 IMG_6732-1
11235335_10153410810211306_960165639042107618_n
98

RASEN I KORTHET


Terrier brasileiro, TB, brasiliansk terrier eller "Fox Paulistinha" (den lilla räven från Sao Paulo), som den kallas i Brasilien, är en medelstor terrierras. Den första terrier brasileiron i Sverige importerades 2007 från Braslights kennel i Finland, 2008 importerades ytterligare nio terrier brasileiro.


Terrier brasileiro kan ha många olika stavningar och smeknamn bla, brazilian terrier, TB, terrier brazileiro, fox paulistinha, brasiliansk gårdshund, brasse, brasiliansk terrier.

I hemlandet hålls rasen oftast som sällskapshund, men den respekteras också högt som jakthund, herdehund och varnande vakthund. Då den är följsam, aktiv och gillar att jobba så lämpar den sig för de ägare som vill pröva på många delar av hundsportandet. Rasen har funnits representerad i Brasiliens VM-lag i agility.

Bli medlem i Terrier Brasileiroklubben du också!

Som medlem stöttar du rasen och det rasklubben arbetar med för att främja en sund och frisk ras.

Du får delta i klubbens arrangerade aktiviteter.

AKTUELLT

Nya Planerade valpkullar, se mer här


Ny hane på Hanhundslistan, se mer här


Nytt Poängsystem för Årets Show och Arbetande


Med anledning av Covid-19 har SKK beslutat att all klubbverksamhet inom SKK-organisationen ska ställas in, läs vidare här. 


STBK följer naturligtvis SKK´s riktliner och utvecklingen av Corona krisen.


BPH tillfälle inbokat, klicka här om du vill veta mer om hur du anmäler dig. Vad är BPH bra för? Läs mer längre ner på denna sida.


Kommande aktiviteter, läs mer här


STBK hade årsmöte 15/2 och ny styresle för 2020 är på plats. Mer information hittar ni här

STBK aktivitetskommitté med i SKK´s tidning Hundsport Nr 2 2020.  


Beteende- och personlighetsbeskrivning hund - BPH

Klubben anordnar ett BPH tillfälle för sina medlemmar under hösten 2020. Men vad är BPH bra för? 


Intresset för hundars mentalitet har ökat starkt de senaste åren. Allt fler uppfödare inser vikten av att producera valpar som fungerar bra i sitt sociala sammanhang och varken har utpräglade rädslor eller är aggressiva. Detta är angeläget, inte minst ur djurskyddssynpunkt. För hundägare i allmänhet är det naturligtvis viktigt att den fyrbenta familjemedlemmen är harmonisk och trevlig. 


Det är till god hjälp för hunduppfödare, specialklubbar, rasklubbar och hundägare att ha ett verktyg för att beskriva mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. Genom ett välplanerat arbete kan aveln då styras i den riktning vi vill.


För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.


Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera de individer som utmärker sig positivt och har de egenskaper vi vill se hos våra hundar. BPH ska ge en basinformation som sedan kan byggas på med rasspecifika tester, funktionsprov eller beskrivningar.


Att beskriva mentalitet har alltid ett värde. Det gäller både i de fall man vill försäkra sig om att bevara den goda mentaliteten hos en hundras eller om avsikten är att påverka, kanske förbättra, vissa mentala egenskaper.


Rasklubbens mål - 200 BPH-beskrivna individer.

När rasen uppnår 200 BPH-beskrivna individer får rasklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning. Den innehåller massor av information, exempelvis lekfullhet, socialitet, rädsla och hotfullhet. Den är värdefulla för klubbens arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Men är även spännande för den enskilda hundägaren att ta del av. 


Idag har rasen Terrier Brasilerio 21 BPH-beskrivna individer vilket innebär att vi har 179 BPH-beskrivningar kvar innan vi uppnår målet. 


Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just vår ras egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.


Läs mer om BPH och hur du anmäler dig här.

KONTAKTA OSS