VALPHÄNVISNING

Valphänvisning (För dig som vill annonsera om din valpkull)


Valphänvisning av valpkullar ges för uppfödare (kennelnamn krävs ej) som är anslutna till rasklubben.

Hänvisning ges för valpkull tills att valparna uppnått 8 veckors ålder, som längst 6 månader gamla.
Vid längre hänvisning än 8 veckor så behöver man meddela webmaster om detta.
Valphänvisning läggs in på hemsidan i turordning, där senast inlagd annons hamnar högst upp.
När valpkullen är såld så ska detta meddelas så fort som möjligt för att hålla sidan uppdaterad med rätt information.


Valphänvisning av valpkullar ges för de uppfödare som är anslutna till rasklubben och uppfyller klubben riktlinjer för avel.

 

  • Giltigt medlemskap i Svenska Terrier Brasileiroklubben.
  • Båda föräldradjuren rekommenderas vara ögonlysta samt patellakollade innan parning.
  • Bedriva avel så man undviker att para bärare av MPS med varandra.
  • Betalar gåvomedlemskap för valpköpare och fodervärdar första året till rasklubben. Det gäller valpköpare och fodervärdar bosatta i Sverige. 

 

För att annonsera din valpkull på hemsidan ska du fylla i nedanstående formulär.

Eventuella bilder på föräldrar och valpar samt utländska meriter och hälsokontroller ska mejlas separat till webmaster@terrierbrasileiroklubben.se