HÄLSOENKÄT 2023

HÄLSOENKÄT 2023

Vi i Svenska Terrier Brasileiroklubben vill årligen sammanställa en tydlig och informativ bild av rasens hälsa . Vi skickar ut denna enkät till alla er som har eller har haft en Brasse och hoppas på många bra svar.
Alla svar som kommer in bidrar till att gemensamt ge en bild av hur hälsan är inom rasen.


Om du har flera Terrier Brasileiros så ber vi dig fylla i enkäten för varje hund, vi vill även be er fylla i hälsoenkäten igen även om ni har gjort den tidigare år.


Dina svar är anonyma och vi kommer att göra en sammanställning av allas svar för att ge uppfödare och gamla samt nya framtida Brasseägare en bra bild av hundens hälsa.


Senaste enkät skickades ut hösten 2023 och resultaten av den ska nu sammanställas. När det är klart så kommer vi delge den till våra medlemmar. 


STORT TACK För att ni tagit er tid att svara på frågorna i detta utskick!