HÄLSOENKÄT 2023

HÄLSOENKÄT 2023

Vi i Svenska Terrier Brasileiroklubben vill årligen sammanställa en tydlig och informativ bild av rasens hälsa . Vi skickar ut denna enkät till alla er som har eller har haft en Brasse och hoppas på många bra svar.
Alla svar som kommer in bidrar till att gemensamt ge en bild av hur hälsan är inom rasen.


Om du har flera Terrier Brasileiros så ber vi dig fylla i enkäten för varje hund, vi vill även be er fylla i hälsoenkäten igen även om ni har gjort den tidigare år.


Dina svar är anonyma och vi kommer att göra en sammanställning av allas svar för att ge uppfödare och gamla samt nya framtida Brasseägare en bra bild av hundens hälsa.


Länk till hälsoenkäten:

https://forms.gle/ikzztJVuJadKCXUR7


2023 års hälsoenkät är öppen till och med 2023-10-30


STORT TACK För att ni tar er tid att svara på frågorna!