AVELSSTRATEGI

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI (RAS)

RAS 


RAS-dokumentet 2021-2025 är fastställd av SKK


Den rasspecifika avelsstrategin, RAS, är ett dokument som alla SKK-anslutna rasklubbar tar fram för sina respektive raser. 


Dokumentet beskriver rashistorik, nulägesbeskrivning samt strategier och mål för framtiden. Tanken är att RAS-dokumentet ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en valp av rasen. Att läsa igenom den rasspecifika avelsstrategin kan ge en god bild av vad man som valpköpare kan förvänta sig av hundköpet.


Klicka på länken nedan för att öppna dokumentet i ett nytt fönster.


RAS 2021