STYRELSEN

STYRELSEN 2024

VALBEREDNINGEN

Sofia Westergren Sammankallande

Helen Sjöholm

Margareta Danielsson

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

STYRELSELEDAMÖTER
Andrea Ljunghager
ledamot1@terrierbrasileiroklubben.se


SUPPLEANT1

Linda Olofsson

suppleant1@terrierbrasileiroklubben.se

SUPPLEANT2

Clara Widlund

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se

REVISOR

Revisor Amanda Olsson Cederwall
Revisor Ellinor Forsberg

revisorer@terrierbrasileiroklubben.se

Mötesprotokoll 

Är du nyfiken och vill veta vad styrelsen arbetar med samt vilka beslut som tas? Maila till sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se så svarar vi gärna.