STYRELSEN

STYRELSEN 2023

VALBEREDNINGEN

Lena Riddarvinge Sammankallande

Helen Sjöholm

Margareta Danielsson

valberedning@terrierbrasileiroklubben.se

STYRELSELEDAMOT

Malin Eriksson - sammankallande Aktivitetskomittén
ledamot1@terrierbrasileiroklubben.se


Maria Näslund
ledamot2@terrierbrasileiroklubben.se


Therese Källman
ledamot3@terrierbrasileiroklubben.se


SUPPLEANT1

Vakant

suppleant1@terrierbrasileiroklubben.se

SUPPLEANT2

Alexandra Bengtsdotter

suppleant2@terrierbrasileiroklubben.se


REVISOR

Revisor Patric Eriksson
Revisor Amanda Olsson Cedervall

revisorer@terrierbrasileiroklubben.se

Mötesprotokoll 

Är du nyfiken och vill veta vad styrelsen arbetar med samt vilka beslut som tas? Maila till sekreterare@terrierbrasileiroklubben.se så svarar vi gärna.