ÅRSMÖTE 2024

ÅRSMÖTE 2025 - Vi ses väl där?

Välkomna på STBKs Årsmöte 2025


Datum: ?? ?? ??

Plats: ?? ?? ??


Årsmöteshandlingar


Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 31/12 året innan årsmötet.

 

Med lämnas menas att du ska posta din motion underskriven av dig till:


Svenska Terrier Brasileiroklubben

Annika Eriksson

Ekorrstigen 2

139 40 Värmdö

VARMT VÄLKOMNA