ALLERGI

ALLERGI

Allergi


Allergi har blivit ett allt vanligare problem idag hos många raser och ett samlingsnamn på överkänslighetsreaktioner orsakade av en ”felprogrammering” i kroppens adaptiva immunförsvar.

ATOPISK DERMATIT

Atopisk reaktion orsakas av partiklar som svävar omkring fritt i luften. Hos hund är atopisk dermatit, dvs hudreaktion vanligast. Hos människa är däremot atopisk astma, dvs luftrörsreaktion vanligast. Vanliga allergen som kan framkalla atopisk dermatit hos hund är olika typer av kvalster (t.ex. damm och mögel) och pollen. En atopisk hund reagerar ofta med symtom från kroppens slemhinnor, såsom rinnande ögon, flytningar från urinrör och klåda på hud och framför allt tassar. 

FODERALLERGI

Foderallergi orsakas av överkänslighet mot olika proteiner i hundens foder. Vanligen visar en hund med foderallergi symtom från magen och/eller tarmkanalen men även hudsymtom i form av bulor eller knottror i huden kan ses liksom matt och glanslös päls. Observera att en hund inte kan vara ”känslig” mot högt proteininnehåll i foder eller t.ex. spannmål, utan att det högst sannolikt rör sig om allergi. 

Ett vanligt tecken på foderallergi är också att hunden fiser mycket, då tarmkanalen är inflammerad och har en obalanserad tarmflora till följd av den allergiska reaktionen i tarmen. Om en hund utvecklar allergi mot födoämnesprotein, blir den symtomfri så länge man ger ett foder som inte innehåller proteintypen. Det finns också  ”allergi-foder” som innehåller hydrolyserade (sönderslagna) proteiner som inte kan kännas igen av kroppens immunförsvar. 

En isolerat foderallergisk hund blir symtomfri om den utfodras med ett foder som inte innehåller det proteinslag den är allergisk mot, tyvärr kan foderallergiska hundar utveckla allergi mot fler och fler proteiner genom årens lopp.

KONTAKTALLERGI

Kontaktallergi är en lokalt uppträdande form av överkänslighet. En exponerad kroppsdel eller ett hudområde reagerar negativt vid direkt kontakt med material i omgivningen, exempelvis underlaget som hunden ligger på, en matta inomhus eller vissa växter i en gräsmatta som hunden går på. Den utsatta kroppsdelen kliar intensivt och huden blir röd, även så kallade nässelutslag, kan uppstå.

Gräs, giftiga färgämnen i textilier och nickel i spännen på halsband är vanliga ämnen som kan orsaka kontaktallergiska reaktioner. Kontaktallergi är orsakad av en annan överkänslighets-mekanism än atopi och foderallergi, en så kallad typ 4-reaktion (fördröjd överkänslighetsreaktion). Observera att en hund med atopisk dermatit som är allergisk mot pollen, ofta reagerar på gräs under vår och sommar.

MIXALLERGI

En vanlig allergiform är en så kallad mixallergi där hunden har både atopisk dermatit och foderallergi. Isolerad foderallergi är mindre vanligt, och isolerad kontaktallergi förekommer i ännu mindre utsträckning. Hos en allergisk hund ses ofta symtomprogress över tid, och inte sällan blir allergisk mot fler och fler ämnen i sin omgivning.

Symtom och utredning

SYMPTOM PÅ eventuell ALLERGI

  • Svampinfektioner i öron och tassar
  • Öroninflammationer (återkommande)
  • Hudklåda
  • Rinnande ögon
  • Urinvägsinfektioner (återkommande)
  • Röda kliande tassar (mellan tårna och trampdynorna)
  • Furunkulos (djup hudinfektion, ofta i hundens tassar)
  • Diarréer
  • Gasig mage
  • Matt, glanslös päls

Om din hund har något eller flera av ovanstående symtom kan detta bero på allergi av någon typ, och det kan vara klokt att låta en veterinär göra en bedömning om eventuell allergiutredning.

FURUNKULOS = ALLERGI

Furunkulos är en djup hudinflammation som ofta drabbar hundens tassar. Det bildas en inkapslad inflammationshärd, som inte sällan infekteras med bakterier från hudens normalflora. Den vanligaste lokalen är simhuden mellan tårna på framtassarna, och den vanligaste underliggande orsaken till furunkulosen är allergi, där den allergiska inflammationen gör huden skör, irriterad och mottaglig för infektioner. Hundar med demodikos på tassarna kan också få furunkulos, liksom om hunden fått en främmande kropp (t.ex en sticka eller tagg) i huden. Eftersom furunkulos i princip alltid beror på allergi, är det viktigt att hunden undersöks och bedöms av en hudkunnig veterinär.

Furunkulos behandlas genom att behandla den underliggande orsaken med t.ex kortison eller immunmodulerande läkemedel. Som regel hjälper inte utvärtes behandling, utan den inflammationsdämpande effekten måste komma inifrån dvs systemisk behandling med till exempel kortison i tablettform. Ibland behövs kirurgi för att ta bort den förtjockade huden, för att motverka att nya furunklar uppkommer pga skadade hårsäckar.

ALLERGIUTREDNING

Vi rekommenderar att du vänder dig till en veterinär med specialintresse och/eller specialistkompetens inom dermatologi. Hör med din uppfödare vilka veterinärer hen rekommenderar i ditt närområde.
Allergiutredning är komplicerat, tar lång tid och behöver följa ett visst mönster, det räcker inte enbart att ta ett blodprov som tyvärr många mindre nogräknade veterinärkliniker gör idag.

Om du vill läsa på mer om allergi kommer lite tips här nedan

- Hemlagad mat minskar risken för allergi en artikel från Hundsport Special kan du läsa här


- Atopisk dermatit hos hund-artikel av Kerstin Bergvall här


- Atopisk dermatit- kandidatuppsats om atopisk dermatit i form av litteraturstudie här

- Atopisk dermatit hos hund- kandidatuppsats, översiktsartikel  av Sarah Sandell här


- När immunförsvaret gör misstag- atopi hos hund en översiktsartikel från SLU här