PATELLA

PATELLA

Patellaluxation


Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt).
Lateral luxation är generellt vanligare bland storvuxna raser medan medial patellaluxation förekommer oftare hos dvärghundsraserna.

Patellaluxation ger symtom som hälta samt upphakningstendens av bakbenen, hunden kan ta ”hoppsasteg” men ”hoppsasteg” behöver inte betyda att hunden har patella.

Patellaluxation är en klinisk diagnos, ingen röntgen krävs utan veterinären undersöker knäleden genom palpation och graderar hur lätt leden går att luxera:
Grad 0 = Normal
Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

VIKTIGT att tänka på att man behöver själv ange att man vill ha ett patellaintyg, och det är då en behörig veterinär som undersöker och skriver intyget, som du som hundägare får ett ex av och veterinären skickar sedan in det andra exet till SKK för registrering. Resultatet av undersökningen registreras centralt I SKKs databas och utförs efter att hunden fyllt 12 månader.

                                                        Ovan är Antal Brassar som har gjort patella undersökning sedan 2007 till dagsdatum.

Statistik registrerade Terrier brasileiro 2007-2023

Totalt antal registrerade är 846 stycken

Totalt antal som gjort patella undersökning 160 stycken med ett patellaintyg från veterinären

Det ger oss en siffra på att 18,91 % av alla Brassar har gjort patella undersökningar