AKTIVITETER

AKTIVITETER 

2023

Vi kommer fylla på med fler aktiviteter senare under året.


Har du önskemål eller idéer om aktiviteter som du gärna ser att klubben anordnar? Tveka inte att kontakta aktivitetskommittén på mejladressen aktivitet@terrierbrasileiroklubben.se

AKTIVITETSLISTAN


JANUARI FEBRUARI

26 februari - Årsmöte

28 februari - Konstituerande


MARS

16 mars - Styrelsemöte

APRIL

2 april - Brasseträff ( Granskog Järfälla )

14 april - Styrelsemöte

16 april - Instagram Live Prova hur det fungerade kl.19:00

MAJ

2 maj - Instagram Live Tema köpa hund kl 19:00

2 maj - Ordförandemöte med alla Terrierklubbar 1:a

11 maj - Styrelsemöte

28 maj- Prova på Hoopers

JUNI

5 juni - Brasseträff ute på Hundön, Drottningholm kl. 18:30

15 juni - Styrelsemöte
19 juni- Ordförandemöte med alla Terrierklubbar 2:a
JULI

2 juli - Viltspårs SM Svenska Terrierklubben Småland, Lenhovda.


AUGUSTI

12 augusti - Rasspecial Ronneby - INSTÄLLD.

17 augusti - Styrelsemöte
20 augusti
- BPH Nykvarn - FULLBOKAT

22 augusti- Ordförandemöte med alla Terrierklubbar 3:e

29 augusti - Föreläsning Zoom


SEPTEMBER

11 september - Styrelsemöte

24 september - Muddypaw


OKTOBER

9 oktober - Styrelsemöte

14 oktober - Seminarium för domar - och utställningsansariga på SKK kansli två representanter från klubben på plats

17 oktober - Ordförandemöte med alla Terrierklubbar 4:e
28-29 oktober - Vidareutbildning SKKs avelsfunktionärer

29 oktober - Brassepromenad Sthlm "Granskog" Järfälla - tema Halloween


NOVEMBER

9 november - Styrelsemöte

20 november - Medlemsmöte digitalt via Zoom


DECEMBER

9-10 december - Rasmonter Stockholm Hundmässa 2023.
10 december - Utställning för Terrier brasileiro på Stockholm Hundmässa 2023.
Vill du som medlem hjälpa till att stå i montern med din brasse? (Den behöver vara minst 9mån gammal.) Mejla på
info@terrierbrasileiroklubben.se