RASENS HÄLSA

RASENS HÄLSA

HÄLSA

Terrier brasileiro är en frisk och sund ras i dagsläget och avelsarbetet ska verka för att bevara den statusen även i framtiden. Ärftliga sjukdomar förekommer hos rasen men är ovanliga. Rasklubben rekommenderar uppfödare att kontrollera föräldrarna genom ögonlysning och patellaundersökning före avel samt dna-test för MPS.